Skip to content

Prosjekter

Prosjektering og oppfølging

Rehabilitering av E18-tunneler, nordre Vestfold + Hortenstunnelen

Høsten 2016 startet Statens vegvesen rehabiliteringen av tunnelene på E18 i nordre Vestfold.

Prosjektering og oppfølging

E18 Kjørholt og Bamble tunneler

Entreprisekontrakts størrelse: 624,8MNOK Prosjekt E18 Kjørholt og Bamble tunneler omfatter oppgradering av to eksisterende tunneler på henholdsvi...

Detaljprosjektering automasjon/SRO og oppfølgning

Detaljprosjektering automasjon/SRO og oppfølgning på RV3/25

Utbygging av rv. 3/ rv. 25 mellom Ommangsvollen og Grundset/Basthjørnet i Hedmark er viktig i styrkingen av rv. 3, spesielt som vegforbindelse fo...

Totalentreprise

Rehabilitering av E18 Oddernes‐ og Baneheitunnelen

Rådgivning, prosjektering og kvalitetssikring av endringer underveis i utførelse

Rammeavtale Statens Vegvesen Region Sør

Konsulentbistand til elektroarbeid

Rammeavtale Statens Vegvesen Region Sør, også tiltransportert fylkeskommunene Vestfold og Telemark samt Viken. Rammeavtale for konsulentbistand t...

Rammeavtale

Nye Veier

Rammeavtalen inngått med Nye Veier for oppdragsledelse, Prosjekterende og rådgivende ingeniører elektro og automasjon. Byggeledelse, disiplinlede...

Prosjektering og oppfølging

Fv. 356 Raschebakken-Linaaesgate «Grønn Lenke» inkludert Porgrunnsbrua

Rådgivende ingeniør elektro og automasjon/SRO. Modellbasert detaljprosjektering samt rådgivning Belysningsplaner og lysdesign Elektrotekniske kal...

Studie

Studie: Vurdering-tolkning regelverksanvendelse

Våre rådgiveres kompetanse og kvalitet ble valgt i dette prosjektet.