Skip to content
Klasseromskurs

Kurs i vannbehandling

Pris
7.500,-
Varighet
1 dag

Omega Holtan tilbyr kurs i vannbehandling. Etter gjennomføring vil du være bedre rustet til å prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde tekniske vannbehandlingsanlegg.

Hva inneholder kurset?

Kurset fokuserer på behandling av avløpsvann fra prosessindustri, kommunalt avløp, industri, samt olje- og gassanlegg. Kurset dekker:

  • Generelle begreper
  • Mekanisk rensing
  • Biogassproduksjon
  • Sulfidbehandling
  • Biofilmanlegg og sedimentering
  • Energi, fosfor- og gjødselgjenvinning
  • Feilsøking
  • Optimal drift og vedlikehold
  • Driftsparametere og analyser
  • HMS

 

Generell informasjon:

Underveis i kurset blir det utdelt gruppeoppgaver. Her vil du få muligheten til å løse utfordringer og finne muligheter med bistand fra kursholder. Kurset er nå tilgjengelig også som e-læringskurs. Selve kurset kan skreddersys etter behov, og kan tilpasses undervisningspakker som gir studiepoeng.

Pris
7.500,-
Varighet
1 dag
Kontakt oss
Tlf: 33 34 99 85
kurs@omegaholtan.no