Skip to content
Klasseromskurs, E-læring

Kurs i samferdsel og elektriske anlegg

Pris
4450,-
Varighet
1 dag

«Håndbok N601 Elektriske anlegg» er en vegnormal utgitt av Statens Vegvesen Vegdirektoratet, med hjemmel i veglova §13. Normalen beskriver krav til alle elektrisk anlegg som bygges i veganlegg, og gir klare krav der det anses nødvendig eller hvor det offentlige regelverk selv angir alternative løsninger.

 

Hva inneholder kurset?

Håndbok N601 Elektriske anlegg gjelder fra 8.9.2017, og erstatter fra denne dato eventuelle krav til elektriske anlegg i andre håndbøker. Kurset tar for seg den nye normalen, hvilke krav som stilles og hvordan løsningene ønskes standardisert. Det fokuseres på enklere koordinering av ønsket kvalitet og elsikkerhet, ved planlegging, installasjon, verifikasjon, dokumentasjon og bestilling av el-anlegg i vegsektoren.

 

Hvem passer kurset for?

Kurset har en praktisk tilnærming. Det passer til byggherrer, rådgivende ingeniører og elektro/SRO-entreprenører. Kurset er også tilgjengelig som e-læringskurs

Pris
4450,-
Varighet
1 dag
Kontakt oss
Tlf: 33349985
kurs@omegaholtan.no