Skip to content
Klasseromskurs

Kurs i NEK 440 stasjonsanlegg over 1kV

Pris
3750,-
Varighet
1 dag

Det kan ofte være utfordrende å få oversikt over kravene som finnes i forskrifter sammen med relevante normer. I dette kurset vektlegger vi derfor en systematisk gjennomgang og viser praktiske konsekvenser av gjeldende krav.  

I kurset vil vi også fordype oss i grunnleggende sikkerhetskrav, risikovurdering, beskyttelsestiltak, berøringsspenning, jordingssystemer, spenningsutjevning og tiltak for å hindre overført potensial.  

 

Hva inneholder kurset? 

 

FEF-NEK 440:2015 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 

 • Forskriftens oppbygning og innhold 
 • Virkeområder 
 • Eier og drivers ansvar 
 • Oppfyllelse av sikkerhetskrav 
 • Risikovurdering 
 • Grunnleggende sikkerhetskrav ved feil 
 • Beskyttelse mot elektrisk sjokk 
 • Erklæring om samsvar og dokumentasjon 

 

NEK 440:2015 Stasjonsanlegg > 1 kV 

 • Oppbygging og innhold 
 • Hvordan lese normen 
 • Gjennomgang av sentrale definisjoner og termer 
 • Grunnleggende krav 
 • Avtale mellom leverandør og bruker 
 • Metoder for jording av nøytralpunkt  
 • Isolasjon 
 • Krav til utstyr 
 • Elektriske installasjoner 
 • Sikkerhetstiltak 
 • Kontroll og hjelpesystemer 

 

NEK 440:2015 del 2: Jording av stasjonsanlegg U > 1 kV 

 • Grunnleggende krav 
 • Design av jordingssystemer 
 • Hensikt og utføring 
 • Berøringsspenninger 
 • Metoder for beregning av tillatte berøringsspenninger 
 • Tiltak for å hindre overført potensial 
 • Lynnedslag og transienter 
 • Impulsjord 
 • Målinger og vedlikehold 

 

Generell informasjon: 

Det blir avsatt tid til gjennomgang av oppgaver i plenum. Vi legger vekt på toveiskommunikasjon og aktiv erfaringsutveksling mellom foreleser og deltaker. Kurset er laget i samsvar med gjeldende forskrifter fra DSB – Forskrift om Elektriske Forsyningsanlegg (FEF) og Norsk Elektroteknisk Norm NEK440:2015 – Stasjonsanlegg over 1 kV. 

Dette kurset arrangeres på forespørsel.

Pris
3750,-
Varighet
1 dag
Trond Wolles
Tlf: 906 98 112
trond.wolles@omegaholtan.no