Skip to content
Klasseromskurs, Sertifisering

NEK 405-3 Elkontroll næring

Pris
9500,-
Varighet
3 dager

Flere forsikringsselskap gir nå rabatter til kunder som jevnlig gjennomfører el-kontroll og utbedrer eventuelle avvik som rapporteres. Kontrollen må foretas av sertifisert personell. 

 

Kompetansemål for sertifisert personell etter NEK 405-3 

 • Kontrollør må sammen med oppdragsgiver kunne sette referansenivå og mål for el-kontroll. 
 • Kontrollør skal inneha kompetanse og se forskjellen på de ulike nettsystemene. Kontrollør skal kunne vurdere jordingsanlegget og utjevningsledere. 
 • Kontrollør skal ha kjennskap til tavlenormen og dens krav, samt kunne vurdere sakkyndig og usakkyndig betjening. 
 • Kontrollør må kjenne kravene til beskyttelse mot elektrisk sjokk ved normal drift og ved feil. 
 • Kontrollør må kunne bruke enkle måleinstrumenter og kunne tolke måleresultatene 
 • Forskrift/norm FEL/NEK400 og FEB-91 skal være kjent. Avviksrapport skal henvise til detaljer i regelverket. 
 • Kontrollær skal være i stand til å vurdere sikkerhet i anlegg uavhengig av alder på anlegget/utstyret, og det skal også forutsettes at kontrollæren skal kunne finne fram i eldre regelverk. 
 • Kontrollør må kjenne kravet til dokumentasjon iht FEL §12, og vurdere levert dokumentasjon opp mot anlegget og motsatt. 
 • Kontrollør skal kjenne krav til instruert person. 

 

Hva inneholder kurset: 

Kurset er bygd opp rundt kvalifikasjonskravene. Det er et forberedende kurs før avlegging av eksamen og påfølgende sertifisering. Kurset fokuserer på: 

 • Sertifiseringsordning og kompetansekrav 
 • Forskjellige nettsystemer 
 • Hvordan ulike systemer «virker» ved feil 
 • Tavlenormen 
 • Potensielle brannfarer 
 • Måleinstrumenter 
 • Regelverksendringer 
 • Dokumentasjon 

 

Praktisk informasjon om eksamen: 

Kurset er eksamensrettet for de som ønsker å sertifisere seg. Dersom du ønsker å gjennomføre eksamen, vil DNV/Nemko være til stede for å avholde eksamen på kursets siste dag. Kurset er også tilgjengelig som e-læringskurs. 

Pris
9500,-
Varighet
3 dager
Kontakt oss
Tlf: 33349985
kurs@omegaholtan.no