Skip to content
Klasseromskurs, E-læring

Kurs i NEK 400 landbruk

Landbruksindustrien har opplevd store og tragiske branner de siste årene. Statistikk fra Landbrukets brannvernkomité viser at over 70 % av landbruksbrannene er forårsaket av det elektriske systemet.

 

NEK 400 Landbruk er en teknisk spesifikasjon som er utarbeidet etter ønske fra landbruksnæringen, Norges bondelag, Landbrukets brannvernkomite og Gartneriforbundet.

 

Hva inneholder kurset?

Kurset tar for seg tilleggskravene i NEK 400 landbruk. Dette innebærer utforming av mer robuste elektriske anlegg, høyere sikkerhet og bedre økonomi basert på levetidskostnader. Kravene er basert på at de elektriske installasjonene skal tåle de krevende driftsforholdene de blir utsatt for.

 

Hvem passer kurset for?

Kurset er beregnet for elektroinstallatører, saksbehandlere, montører og rådgivere til driftsbygg og veksthus.

 

Generell informasjon:

Kursets varighet er på rundt en halv dag. NEK 400 landbruk er også tilgjengelig som e-læringskurs.

Kontakt oss
Tlf: 33349985
kurs@omegaholtan.no