Skip to content
Klasseromskurs

Kurs i maskinforskrift

Pris
3750,-

Maskiner, slik som blant annet kjøleanlegg, produksjonsutstyr og ventilasjonsanlegg, blir ofte planlagt, montert og samsvarserklært etter FEL og NEK 400 – selv om dette regelverket ikke gjelder for maskiner.  

Dette kurset dekker gjeldende regelverk, forskrifter og NEK EN 60 204-1 Maskiners elektriske utrustning.  

 

Hva inneholder kurset? 

Kurset tar for seg definisjon av maskiner, grensesnitt mellom maskinregelverket og FEL-NEK 400. Sentrale temaer er: 

  • EU-direktiver, forskrifter og normer 
  • Forskrift om maskiner av 29.12.2009 
  • Hva er en maskin? 
  • Grensesnitt mellom elektrisk installasjon og maskin 
  • Ansvarsforhold 
  • NEK EN 60 204-1 
  • Ombygging, endring og vedlikehold av maskiner 
  • Krav til kvalifikasjoner 

 

Hvem passer kurset for? 

Industribedrifter, elektroentreprenører, automatikkmekanikere, saksbehandlere, elektrofagarbeidere, rådgivende entreprenører elektro og VVS, tavlebyggere, maskinprodusenter og brukere og mottakere av maskiner.  

 

Generell informasjon 

Kurset er nå tilgjengelig også som e-læringskurs. Selve kurset kan skreddersys etter behov, og kan tilpasses undervisningspakker som gir studiepoeng. 

Pris
3750,-
Kontakt oss
Tlf: 33349985
kurs@omegaholtan.no