Skip to content
Bedriftsintern, Klasseromskurs

FSE lav og høyspenning

FSE høy og lavspenning med førstehjelp dekker kompetanse kravene som stilles i FSEforskriftene.

Kurset gir en innføring i relevant lovgivning og særregler som gjelder ved arbeid på høyspenningsanlegg offshore. I tillegg behandles sikkerhetsfilosofi, skadetyper forårsaket av elektrisitet og behandling. Også riktig personlig verneutstyr behandles.

Deltakernes læringsmål, er å ha forståelse for:

  • Forstå hvilke krav som stilles til de som skal arbeide i eller ved elektriske anlegg med høyspenning.
  • Gjennomgang av spesifika krav som stilles i FSE
  • Kjenne til hvilke myndighetsorganer som bestemmer offshore
  • Rutiner for avmerking og avgrensing av områder med høyspenning.
  • Krav til organisering av arbeidet og kompetansekrav
  • Sikkerhetsfilosofi
  • Statistikk og eksempler på ulykker relatert til elektrisk arbeid
  • Skal ha forståelse for de generelle prinsippene for type beskyttelse og merking;
  • Forstå risikoene relatert til redning i levende anlegg
  • Forstå viktigheten av å rapportere ulykker og nesten-ulykker
Kontakt oss
Tlf: 33349985
kurs@omegaholtan.no