Skip to content
Klasseromskurs, FSE

FSE (Klasserom)

FSE-Kurs

FSE kom som ny forskrift gjeldende fra 1. juli 2006.  Dette er en felles forskrift for lavspenning og høyspenning og refererer til NEK EN 50110-1:2005. Kurset kan avholdes for lavspenningsanlegg, høyspenningsanlegg eller en kombinasjon av disse.  Kurset fokuserer på holdninger til egen sikkerhet, og kan om ønskelig inkludere førstehjelp.

Dessverre skjer det altfor mange ulykker i bransjen som følge av at forskriftene ikke benyttes

Myndighetenes krav er at FSE skal gjennomgås med maksimum 12 måneders mellomrom, og dette skal dokumenteres i virksomhetens IK-system.  Dette kravet gjelder alle som arbeider med elektrisitet, som installatørbedrifter med montører, hjelpemontører og lærlinger, industribedrifter med elektropersonell og/eller instruert personell.

Målgruppe: Alle som arbeider med installasjon, montering, drift og vedlikehold av elektriske installasjoner, maskiner og utstyr.

Kursvarighet: Fra 4 timer avhengig av kundens behov.

Vi tilbyr kurset som bedriftsinternt med klasseromsundervisning, alternativt som interaktivt nettkurs med kursholder.

Vi har også dette tilgjengelig som web/e-læringskurs.

Kontakt oss
Tlf: 33349985
kurs@omegaholtan.no