Skip to content
Klasseromskurs, FSE, Bedriftsintern

Kurs FSE for instruert personell

Pris
På forespørsel

Feilbetjening av elektriske anlegg kan medføre store skader. De fleste bedrifter bruker Instruert personell til å gjennomføre enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver inntil elektrofagpersoner ankommer. En instruert person er tilstrekkelig instruert – eller overvåket av sakkyndig – slik at han eller hun er i stand til å oppfatte risiko og å unngå fare.  

 

Forutsetning for bruk av instruert personell 

Virksomhetens behov for instruert personell skal fremgå av kompetansekartleggingen og oppdateres årlig. Det er kun sakkyndige og instruert personell som skal ha adgang til fordelingstavler som inneholder: 

  • effektbrytere, sikringslastskillebrytere eller annet betjeningsutstyr beregnet kun for sakkyndig/instruert personell; og/eller 
  • har matende kurs (tilførsel) over 250 A; og/eller 
  • utgående kurser større enn 125A; og/eller 
  • har en kapslingsgrad lavere enn IP2XC 

Alle virksomheter er pliktet til å ha en oppdatert oversikt over instruert personell, som inneholder navn og hvilke anlegg vedkommende kan betjene.  

Instruert personell skal gis årlig opplæring, og må også følges opp av sakkyndig person med en grenseoppgang av hva som betjenes av hvem og hvordan. Det skal foreligge en tydelig instruks som beskriver omgang og begrensning av oppgaver som instruert personell kan utføre – uten risiko for at dette reduserer person- og anleggssikkerhet.  

 

Hva inneholder kurset? 

Kurset inneholder relevant informasjon og forskrifter for å tilfredsstille myndighetskravene for instruert personell.  

 

Hvem passer kurset for? 

Industribedrifter og virksomheter som har elektriske tavler/fordelinger bygget for sakkyndig/instruert personell, og hvor driften gjør det nødvendig å ha tilgang på instruert personell med kompetanse til å forsøke å opprettholde strømforsyningen inntil fagfolk ankommer for å rette feil. 

 

Praktisk informasjon: 

Kurset er nå tilgjengelig også som e-læringskurs. Selve kurset kan skreddersys etter behov, og kan tilpasses undervisningspakker som gir studiepoeng. Kurs for instruert personell arrangeres på forespørsel

Pris
På forespørsel
Kontakt oss
Tlf: 33349985
kurs@omegaholtan.no