Skip to content
E-læring

FSE (e-læring)

Hvilke FSE-kurs tilbyr vi som e-læring? 

  • FSE høy- og lavspenning 
  • FSE høy- og lavspenning (Fast Track) 
  • FSE høyspenning 
  • FSE høyspenning (Fast Track) 
  • FSE lavspenning 
  • FSE lavspenning (Fast Track) 
  • FSE instruert personell 

 

Hvem er kurset for? 

Kursene gjelder for relevant personell med elektrobakgrunn. For å imøtekomme kravet om å yte førstehjelp ved strømulykker, må du årlig gjennomføre en praktisk øvelse i HLR. 

 

Hva lærer du? 

I kurset fokuseres det på holdninger og den enkeltes ansvar til å følge regelverket. FSE-opplæring formidler kunnskap om regelverk og instruksjoner, men det er like viktig for kursdeltaker å forstå hvorfor vi har dette regelverket. At alle forstår viktigheten av å jobbe sikkert, er avgjørende for at elsikkerheten utvikler seg i riktig retning og at antall ulykker reduseres.  

 

Kursene tilfredsstiller kravet i §7 «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg – FSE» om at relevant personell skal gis årlig opplæring innen FSE. På kurset får du også opplæring innen førstehjelp, med unntak av hjerte-lungeredning.  

 

Hva er forskjellen på vanlige kurs og Fast Track? 

Kurs merket «Fast Track» er tilgjengelig for alle, men det er særlig egnet for personell som skal foreta sin årlige repetering av FSE-opplæringen.  

Kontakt oss
Tlf: 33349985
kurs@omegaholtan.no