Skip to content
Klasseromskurs

Kurs FEL-NEK 400

Pris
3750,-
Varighet
1 dag

Hvem er kurset for? 

Kurset FEL-NEK 400 passer for elektropersonell i installasjonsbedrifter og i industrien, slik som elektrikere, saksbehandlere, ingeniører og faglig ansvarlige. Kurset kan også tilrettelegges for tilsynspersonell, leverandører og elektroinstallatører.  

 

Hva inneholder kurset? 

Dette er et kurs som fokuserer på normen NEK400:2018. Kurset tar for seg forskriftens definisjon av elsikkerhetsbegrepet, krav til dokumentasjon, sluttkontroll og vurdering av risiko. I tillegg er systemforståelse, ulike nettsystemer, beskyttelsestiltak, valg og montering av elektrisk utstyr sentrale emner i kurset.  

 

Generell informasjon: 

Kursets varighet er 1 dag. Dette kan arrangeres som et komplett kurs, eller som blokkvise kurs hvor ulike temaer kombineres. Vi tilbyr nå FEL-NEK 400 som interaktivt e-læringskurs med instruktør. Her får du deltatt aktivt i dialog med kursinstruktør uten å være i nærkontakt. Kursene skreddersys etter behov, og kan tilpasses undervisningspakker som gir studiepoeng. 

Pris
3750,-
Varighet
1 dag
kontakt oss
Tlf: 33349985
kurs@omegaholtan.no