Skip to content
Klasseromskurs, Bedriftsintern

Exi Grunnleggende

Dette er et kurs for personell som skal arbeide med egensikre systemer. Kurset er basert på teori og praktiske øvelser og gir en grundig innføring i grunnleggende Exi-filosofi, samt tilhørende regelverk.

Vårt mål er å sørge for at de ansatte er motivert for å jobbe trygt og sikkert slik at design, installasjon og feilsøking utføres etter gjeldende standarder.

Deltakernes læringsmål, er å ha forståelse for:

  • Forstå de generelle prinsippene for type spesifikk beskyttelse og riktig merking av komponenter godkjent i egensikrede anlegg (IS)
  • Gjeldende standarder for Exi
  • Oppbygging og vurdering av egensikkert utstyr
  • Vurdering og konkret bruk av «siple appaoaratus»
  • Kunne velge å installere riktig Exi utstyr i eksplosjonsfarlige områder i henhold til standardene IEC 60079-14 og 60079-25
  • Hvordan arbeide på en sikker måte med IS
  • Krav til kompetanse for å utføre arbeid på Exi installasjoner
  • Hvordan man verifiserer og beregner en Exi krets
  • Kjenne til hvor man finner og hvordan man leser relevante standarder, datablader, produktark og annen relevant litteratur
Kontakt oss
Tlf: 33349985
kurs@omegaholtan.no