Skip to content
Klasseromskurs

Ex vedlikehold

Vårt mål er å sørge for at de ansatte er motivert for å jobbe trygt og sikkert.

Etter endt kurs vil de ha tilstrekkelig kunnskap for å kunne delta i installasjon av Ex-utstyr og utføre inspeksjon og vedlikehold på en sikker måte.

Deltakernes læringsmål, er å ha forståelse for:

  • De generelle prinsippene for eksplosjonsbeskyttelse
  • Områdeklassifisering og soneinndelingen
  • Gassgrupper og sammenhengen mellom område og utstyr
  • Temperaturklasser og sammenhengen mellom område og utstyr
  • De generelle prinsippene for type beskyttelse og merking
  • Inspeksjon og vedlikehold i eksplosivt miljø
  • Hvordan vedlikeholdsarbeid utføres i eksplosivt miljø
  • Hva deltakeren kan utføre selv og hva som må sendes inn til autorisert verksted
Kontakt oss
Tlf: 33349985
kurs@omegaholtan.no