Skip to content
Klasseromskurs, E-læring, Bedriftsintern

Ex vedlikehold Repitisjonskurs

Dette er et kurs om elektriske installasjoner i potensielt eksplosjonsfarlige områder.

I dette kurset repeterer vi Ex vedlikehold-temaet i klasserom og går raskt igjennom praktisk gjennomføring og eksempler som er nyttige i hverdagen i verksted. Kurset er laget for personell som er involvert i å organisere og/eller utføre: planlegging, installasjon, inspeksjon og vedlikehold av Ex utstyr. Kurset vil gi deltakerne en repetisjon av temaene i henhold til relevante deler av IEC 60079-standarden (NEK EN 60079-standarder).

Repetisjonskurs kan gjennomføres på flere måter, se kurstyper.

Kontakt oss for å få en løsning som passer ditt behov.

Deltakernes læringsmål, er å ha forståelse for:

  • De generelle prinsippene for eksplosjonsbeskyttelse
  • Områdeklassifisering og soneinndelingen
  • Gassgrupper og sammenhengen mellom område og utstyr
  • Temperaturklasser og sammenhengen mellom område og utstyr
  • De generelle prinsippene for type beskyttelse og merking
Kontakt oss
Tlf: 33349985
kurs@omegaholtan.no