Skip to content
Klasseromskurs, Bedriftsintern

EX Grunnleggende

Ex grunnleggende er et kurs om elektriske installasjoner i potensielt eksplosjonsfarlige områder.
Vårt mål er å sørge for at de ansatte er motivert for å jobbe trygt og sikkert.

Etter endt kurs vil de ha tilstrekkelig kunnskap for å kunne delta i installasjon av Ex-utstyr på en sikker måte.

Deltakernes læringsmål, er å ha forståelse for:

  • De generelle prinsippene for eksplosjonsbeskyttelse
  • Områdeklassifisering og soneinndelingen
  • Gassgrupper og sammenhengen mellom område og utstyr
  • Temperaturklasser og sammenhengen mellom område og utstyr
  • De generelle prinsippene for type beskyttelse og merking
Kontakt oss
Tlf: 33349985
kurs@omegaholtan.no