Skip to content
Klasseromskurs, Bedriftsintern

Ex grunnleggende Repetisjonskurs

Dette er et kurs om elektriske installasjoner i potensielt eksplosjonsfarlige områder.

Her gjennomgår vi oppdateringer av nasjonalt og internasjonalt lov- og regelverk, samt nyere anbefalinger. Hele Ex området behandles, men det legges ekstra vekt på områder som trenger ekstra fokus og repetisjon, med hovedvekt på spesielt risikoutsatte arbeidsoppgaver i eksplosive miljøer.

Repetisjonskurs kan gjennomføres på flere måter, se kurstyper.

Kontakt oss for å få en løsning som passer ditt behov.

 

Kontakt oss
Tlf: 33349985
kurs@omegaholtan.no