Skip to content
Klasseromskurs

Ex Grunnleggende (Norsk og Engelsk)

Ex grunnleggende er et kurs innen elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Målet med kurset er at de som skal arbeide i eksplosjonsfarlige områder kan utføre arbeidet på en sikker og god måte.

Kurset skal bidra til at brukerne opplever både kurssituasjonen og jobben etterpå som motiverende og lærerik. Vårt mål er at alle ansatte blir motivert til å utføre en sikker, trygg og god jobb. Alle som gjennomgår dette kurset vil være tilstrekkelig kvalifisert til å kunne selvstendig utføre de oppdragene som blir planlagte med elektriske installasjoner innenfor eksplosjonsfarlige områder.

Varighet: Ex kurset er 8 effektive timer

Målgruppe: Personell som er involvert i installasjon, inspeksjon og valg av utstyr i eksplosjonsfarlige områder.

Elektro-, automasjons- og annet personell som arbeider i eller prosjekterer elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder.

Deltakernes læringsmål, er å ha forståelse for:

• De generelle prinsippene for eksplosjonsbeskyttelse
• Områdeklassifisering og soneinndelingen
• Gassgrupper og sammenhengen mellom område og utstyr
• Temperaturklasser og sammenhengen mellom område og utstyr
• De generelle prinsippene for type beskyttelse og merking

Kontakt oss
Tlf: 33349985
kurs@omegaholtan.no