Skip to content
Klasseromskurs, Bedriftsintern

CompEx Ex 01 – 04 Sertifisering

Denne sertifiseringen omhandler grunnleggende ferdigheter innen Ex / Exi installasjon og inspeksjon i potensielt eksplosjonsfarlige områder.

Kurset legger vekt på bruk av komponenter i den teoretiske delen, samt praktisk opplæring i installasjon og inspeksjon med øvelser på verksted. Etter den teoretiske delen og den praktiske opplæringen avsluttes kurset med en validering av de praktiske ferdighetene og den teoretiske kunnskapen Etter bestått teori eksamen og praktisk validering blir det utstedt CompEx sertifikat.

Deltakernes vurderes teoretisk og praktisk innen:

  • EX01 Kandidaten skal i praksis vise at de innehar kompetanse til å utføre en Ex installasjon, velge rett Ex utstyr til oppgaven og vise generell forståelse av grunnleggende Ex installasjon. Installasjonen utføres i.h.t IEC 60079-14
  • Ex 02 Kandidaten skal vise at de innehar kompetanse til å gjennomføre praktisk inspeksjon av Ex utstyr. Inspeksjonen skal gjennomføres i.h.t. IEC 60079-17.
  • Ex 03 Kandidaten skal i praksis vise at de innehar kompetanse til å utføre en Exi installasjon, velge rett Ex utstyr til oppgaven og vise generell forståelse av grunnleggende Exi installasjon. Installasjonen utføres i.h.t IEC 60079-14
  • Ex 04 Kandidaten skal vise at de innehar kompetanse til å gjennomføre en praktisk inspeksjon av en Exi installasjon. Inspeksjonen skal gjennomføres i.h.t. IEC 60079-17.
Kontakt oss
Tlf: 33349985
kurs@omegaholtan.no