Skip to content
Klasseromskurs

Kurs BAS/Prosjektleder klasserom

Pris
på forespørsel

Hva lærer du?
Kurset fokuserer på samhandling og helhetstenkning i byggeprosjekter. Det å involvere ulike parter i byggeprosjekter på et tidlig stadium, er en relativt ny måte å drive prosjektgjennomføring på. Dette kan bidra til å redusere risiko for feil og/eller forsinkelser, i tillegg til at fokuset settes på riktig bruk av teknologi, god økonomi og effektiv fremdrift.

Kurset er utviklet for å skape innsikt og forståelse for utfordringer knyttet opp mot ulike roller, samspill og gjennomføringsevne.

Hvem er kurset for?
Kurset passer for entreprenører, disiplinledere, montører og saksbehandlere innen tekniske byggefag.

Generell informasjon:
Kurset går over 2 dager.
Vi tilbyr nå BAS/Prosjektleder-kurs som interaktivt e-læringskurs med instruktør. Her får du deltatt aktivt i dialog med kursinstruktør uten å være i nærkontakt. Kursene skreddersys etter behov, og kan tilpasses undervisningspakker som gir studiepoeng.

Pris
på forespørsel
Trond Wolles
Tlf: 906 98 112
trond.wolles@omegaholtan.no