Skip to content
Klasseromskurs, Bedriftsintern

ATEX

Med dette kurset vil deltageren få en forståelse av forskriftene som gjennomfører det nye ATEX-direktivene 2014/34/EU og de tilhørende krav. Det vil bli gjennomgått hvilke krav som stilles til utstyrets konstruksjon, samsvarsvurdering og eventuell sertifisering, og til de krav som stilles til bruk av Ex utstyr, samt krav som stilles til arbeidsgiver og arbeidsplass.

Deltakernes læringsmål, er å ha forståelse for:

  • Innhold fra forskriften til ATEX 2014/34/EU direktivet
  • EU direktiver
  • Sammenhengen mellom forskrifter og normer
  • Harmoniserte standarder til Atex
  • Hvor og hva gjelder Atex for
  • Definisjoner
  • Atex og CE-merking
  • Dokumentasjon
  • Samsvarsvurdering og sertifiserings prosedyrer
Kontakt oss
Tlf: 33349985
kurs@omegaholtan.no