Skip to content
Våre kurs leveres av Omega Holtan og ExTek

Våre kurs

Logo extek Våre kurs administreres av vårt datterselskap ExTek.

Vi fyrer på alle nevroner

Vi har alle behov for faglig påfyll fra tid til annen. Derfor tilbyr vi gjennom heleid datterselskap ExTek AS, et bredt utvalg av klasseromskurs, nettkurs og kombikurs. Kursene kan skreddersys til dine behov, og tilpasses undervisningspakker som gir studiepoeng.

Eirik Fister

Wohoo, bestått. Takk for fantastisk kurs.

Bjørn Olsen Frostad

Endelig bestått! Takk for all hjelp.

Christer Wiese

Takk for flott kurs. Bestått.

Tor-Arne Blokkemyr

Magnus og jeg har også bestått!! Vil takke for et topp kurs og god oppfølging.

E-læring

FSE (e-læring)

FSE kurs gjelder for relevant personell med elektrobakgrunn. Kurset fokuserer på holdninger og den enkeltes ansvar til å følge regelverket. FSE-opplæring formidler kunnskap om regelverk og instruksjoner, men det er like viktig for kursdeltaker å forstå hvorfor vi har dette regelverket.
Klasseromskurs, FSE

FSE (Klasserom)

FSE kurs gjelder for relevant personell med elektrobakgrunn. Kurset fokuserer på holdninger og den enkeltes ansvar til å følge regelverket. FSE-opplæring formidler kunnskap om regelverk og instruksjoner, men det er like viktig for kursdeltaker å forstå hvorfor vi har dette regelverket.
Klasseromskurs

Kurs BAS/Prosjektleder klasserom

Kurset fokuserer på samhandling og helhetstenkning i byggeprosjekter. Det å involvere ulike parter i byggeprosjekter på et tidlig stadium, er en relativt ny måte å drive prosjektgjennomføring på. Dette kan bidra til å redusere risiko for feil og/eller forsinkelser, i tillegg til at fokuset settes på riktig bruk av teknologi, god økonomi og effektiv fremdrift.
Klasseromskurs

EKOM-kurs (1 dag)

Hva lærer du? Dette kurset gir en grundig innføring i oppbygning av og forståelse av NEK 700-serien. Temaer som omhandles er systemforståelse, hvordan de ulike nettstrukturene planlegges og de feil som kan inntreffe ved manglende kunnskap både innen planlegging og installasjon. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) henviser til relevante standarder; NEK 700-serien i sine forskrifter. Denne standardserien brukes også av utbyggere og rådgivende ingeniører som henvisningsdokument for all type infrastruktur i alle typer bygg.
Klasseromskurs

EKOM-kurs: (2 dager)

EKOM er et kurs i NEK 700 og elektronisk kommunikasjon. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet henviser til NEK 700-serien i sine forskrifter. Denne standardserien benyttes av utbyggere og rådgivende ingeniører som henvisningsdokument for alle typer infrastruktur i alle typer bygg. NEK 700-serien er en av dem som har krav til sambandsklasser og kvalitet på fiberoptiske installasjoner.
Klasseromskurs, Sertifisering

Elektroinstallatørprøven

Dette kurset er for alle som kvalifiserer til elektroinstallatørprøven. Kurset passer for de som ønsker kompetanseheving i forkant av prøven
Klasseromskurs

Kurs FEL-NEK 400

Kurset FEL-NEK 400 passer for elektropersonell i installasjonsbedrifter og i industrien, slik som elektrikere, saksbehandlere, ingeniører og faglig ansvarlige. Kurset kan også tilrettelegges for tilsynspersonell, leverandører og elektroinstallatører.
Klasseromskurs

Kurs i førstehjelp

Å utføre arbeid i nærheten av strømførende deler er forbundet med stor risiko. Et kurs i førstehjelp kan bidra til å berge liv dersom en ulykke skulle inntreffe. Omega Holtan tilbyr 2 ulike førstehjelpskurs.
Klasseromskurs

Kurs i NEK 440 stasjonsanlegg over 1kV

Det kan ofte være utfordrende å få oversikt over kravene som finnes i forskrifter sammen med relevante normer. I dette kurset vektlegger vi derfor en systematisk gjennomgang og viser praktiske konsekvenser av gjeldende krav.
Klasseromskurs

Kurs i overspenningsvern og jordingsforhold i lavspenningsanlegg

Stadig flere branner på teknisk utstyr og installasjoner skyldes overspenninger. Hvordan kan du bidra til å hindre dette?
Klasseromskurs, E-læring

Kurs i NEK 400 landbruk

Landbruksindustrien har opplevd store og tragiske branner de siste årene. Statistikk fra Landbrukets brannvernkomité viser at over 70 % av landbruksbrannene er forårsaket av det elektriske systemet.
Klasseromskurs

Kurs i maskinforskrift

Maskiner, slik som blant annet kjøleanlegg, produksjonsutstyr og ventilasjonsanlegg, blir ofte planlagt, montert og samsvarserklært etter FEL og NEK 400 – selv om dette regelverket ikke gjelder for maskiner.
Klasseromskurs, Kombikurs, Sertifisering

NEK 405-1, Elektrotermografi

Dette er et eksamensrettet kurs for de som ønsker å sertifisere seg innen lav- og høyspenning elektrotermografi hos DNV eller Nemko.
E-læring, Klasseromskurs

NEK 405-2, Elkontroll Bolig

Kurs i NEK 405-2, Elkontroll Bolig Vi arrangerer eksamensforberedende dagskurs som også passer for de som ønsker kurs før resertifisering. DNV og/eller Nemko er til stede for å avholde eksamen siste dagen, for de som ønsker. Kurset er også tilgjengelig som nettkurs. Kurset omhandler brann i boliger og i landbruksinstallasjoner. Brannårsaker, elektrisitet som ”tennkilde” og forebyggende tiltak. Kurset er også tilpasset for personell som ønsker oppdatering før resertifiseringseksamen. Videre inneholder kurset nye og eldre regelverk, forskjellen på disse med gitt referansenivå. Krav i NEK 405-2, sjekklister, informasjonspunkter samt hvordan disse skal gjennomføres er en sentral del av kurset.
Klasseromskurs, Sertifisering

NEK 405-2 El-kontroll bolig - Eksamensforberedende kurs

Kurset omhandler brannårsaker og forebyggende tiltak i bolig og landbruksinstallasjoner.
Klasseromskurs, Sertifisering

NEK 405-3 Elkontroll næring

Flere forsikringsselskaper gir rabatter på forsikringspremien til forsikringskunder som jevnlig gjennomfører sertifisert elkontroll iht. fastsatte intervaller av selskapet. Kontrollen skal foretas av sertifisert personell som har bestått eksamen. Stadig oftere setter også stat, kommuner og private eiendomsbesittere krav til sertifisert kontrollpersonell.
Klasseromskurs

Kurs i vannbehandling

Omega Holtan tilbyr kurs i vannbehandling. Etter gjennomføring vil du være bedre rustet til å prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde tekniske vannbehandlingsanlegg.
Klasseromskurs, FSE, Bedriftsintern

Kurs FSE for instruert personell

Dette kurset er utviklet for drift- og vedlikeholdspersonell, med eller uten elektrobakgrunn. Det er et krav fra myndighetene at når folk uten elektrobakgrunn skal inn i et elektrisk anlegg for å bistå med enkle oppgaver, må de være instruert til arbeidet de har fått tillatelse til å utføre, slik som å skifte sikringer.
Klasseromskurs, E-læring

Kurs i samferdsel og elektriske anlegg

«Håndbok N601 Elektriske anlegg» er en vegnormal utgitt av Statens Vegvesen Vegdirektoratet, med hjemmel i veglova §13. Normalen beskriver krav til alle elektrisk anlegg som bygges i veganlegg, og gir klare krav der det anses nødvendig eller hvor det offentlige regelverk selv angir alternative løsninger.
Klasseromskurs

Teoretisk kurs i solcelleanlegg

Solenergi blir stadig mer populært i Norge. I dette kurset får du økt kompetansen innen solenergi, samt kunnskap knyttet til dokumentasjon, bygging, drift og vedlikehold av solcelleanlegg.
Klasseromskurs, E-læring

Sertifiseringskurs varme arbeider

Omega Holtan tilbyr nå sertifiseringskurs i varme arbeider. Kurset er basert på retningslinjer fastsatt av Norsk Brannvernforening.
Klasseromskurs, Bedriftsintern

EX Grunnleggende

Ex grunnleggende er et kurs om elektriske installasjoner i potensielt eksplosjonsfarlige områder. Vårt mål er å sørge for at de ansatte er motivert for å jobbe trygt og sikkert. Etter endt kurs vil de ha tilstrekkelig kunnskap for å kunne delta i installasjon av Ex-utstyr på en sikker måte.
Klasseromskurs, Bedriftsintern

Exi Grunnleggende

Dette er et kurs for personell som skal arbeide med egensikre systemer. Kurset er basert på teori og praktiske øvelser og gir en grundig innføring i grunnleggende Exi-filosofi, samt tilhørende regelverk. Vårt mål er å sørge for at de ansatte er motivert for å jobbe trygt og sikkert slik at design, installasjon og feilsøking utføres etter gjeldende standarder.
Klasseromskurs

Ex vedlikehold

Dette er et kurs om elektriske installasjoner i potensielt eksplosjonsfarlige områder. Vårt mål er å sørge for at de ansatte er motivert for å jobbe trygt og sikkert. Etter endt kurs vil de ha tilstrekkelig kunnskap for å kunne delta i installasjon av Ex-utstyr og utføre inspeksjon og vedlikehold på en sikker måte.
Klasseromskurs, Bedriftsintern

PTIL – IEC 61892 serien

Dette kurset er utviklet for personell som jobber med design, prosjektering, planlegging, installasjon og/eller vedlikehold av elektriske anlegg offshore, formålet er å sikre et høyt nivå av sikkerhet på installasjoner og utstyr offshore. Slik at en har lavest mulig risiko for å skade mennesker og utstyr, samt ha høyest mulig driftssikkerhet.
Klasseromskurs, Bedriftsintern

ATEX

Med dette kurset vil deltageren få en forståelse av forskriftene som gjennomfører det nye ATEX-direktivene 2014/34/EU og de tilhørende krav. Det vil bli gjennomgått hvilke krav som stilles til utstyrets konstruksjon, samsvarsvurdering og eventuell sertifisering, og til de krav som stilles til bruk av Ex utstyr, samt krav som stilles til arbeidsgiver og arbeidsplass.
Klasseromskurs, Bedriftsintern

Fiber i Ex sone

Bruk av fiberoptisk kommunikasjon øker i alle deler av olje/gass- og landbasert industri øker. Dette blir ofte oppfattet som trygg kommunikasjon som ikke medfører eksplosjonsfare. Men feil bruk og uforsiktighet kan allikevel medføre risiko i Ex områder på grunn av den energien som er i lyset fra de lasersendere som benyttes
Klasseromskurs, Bedriftsintern

Varme arbeid

Definisjonen på hvem som må ha dette kurset er som følger: Alle som utfører arbeid, eller bruker verktøy, som utvikler så mye varme at ting kan ta fyr Kurs i varme arbeider er basert på retningslinjer som er fastsatt av Norsk Brannvernforening og etter definisjon gitt av Finans Norge i «Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider» og inneholder følgende emner:
Kombikurs, Bedriftsintern

Kombi Ex grunnleggende

Ex grunnleggende klasserom og e-læring Dette kurset kombinerer selvstudie med elæring, samtidig som man samles i klasserom og går igjennom praktiske demonstrasjoner og eksempler som er nyttige i hverdagen. Kurset er laget for personell som skal ha en innføring i potensielt eksplosjonsfarlige områder, merking, utstyr og krav som stilles. Deltakerne vil få en innføring i henhold til relevante deler av NEK 420, IEC 60079-standarden (NEK EN 60079-standarder) samt nasjonale tilpasninger.
Kombikurs, Bedriftsintern

Kombi Ex vedlikehold

Bør ha minimum ha Ex grunnleggende og litt erfaring fra Ex områder. Målgruppe Personell som er involvert i installasjon, inspeksjon og valg av utstyr i eksplosjonsfarlige områder.
Kombikurs, Bedriftsintern

Kombi Exi grunnleggende

Målgruppe Kurs for personell som er involvert i installasjon, inspeksjon og valg av egensikkert utstyr i eksplosjonsfarlige område Kursdeltaker bør ha minimum ha Ex grunnleggende og litt erfaring fra Ex områder.
Klasseromskurs, Bedriftsintern

Ex grunnleggende Repetisjonskurs

Dette er et kurs om elektriske installasjoner i potensielt eksplosjonsfarlige områder.
Klasseromskurs, Bedriftsintern, E-læring

Exi grunnleggende Repetisjonskurs

Personell som er involvert i installasjon, inspeksjon og valg av egensikkert utstyr i eksplosjonsfarlige områder.
Klasseromskurs, E-læring, Bedriftsintern

Ex vedlikehold Repitisjonskurs

Dette er et kurs om elektriske installasjoner i potensielt eksplosjonsfarlige områder.
Klasseromskurs, Bedriftsintern

CompEx Ex 01 – 04 Sertifisering

Denne sertifiseringen omhandler grunnleggende ferdigheter innen Ex / Exi installasjon og inspeksjon i potensielt eksplosjonsfarlige områder.
Klasseromskurs

Ex Grunnleggende (Norsk og Engelsk)

Ex grunnleggende er et kurs innen elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Målet med kurset er at de som skal arbeide i eksplosjonsfarlige områder kan utføre arbeidet på en sikker og god måte. Kurset skal bidra til at brukerne opplever både kurssituasjonen og jobben etterpå som motiverende og lærerik. Vårt mål er at alle ansatte blir motivert til å utføre en sikker, trygg og god jobb. Alle som gjennomgår dette kurset vil være tilstrekkelig kvalifisert til å kunne selvstendig utføre de oppdragene som blir planlagte med elektriske installasjoner innenfor eksplosjonsfarlige områder.
E-læring, Bedriftsintern, Klasseromskurs

Ex Grunnleggende International Edition

Exi Basic is a course for personnel who will work with intrinsically safe systems. The course is based on theory and practical exercises and gives a thorough introduction to basic Exi philosophy, as well as related regulations. Our goal is to make sure your employees are motivated to work safely and securely so that design, installation and troubleshooting are carried out according to current standards.
Klasseromskurs, Bedriftsintern

Ex Maintenance

Ex Maintenance is a course for electrical installations in potentially explosive areas. Our goal is to make sure that employees are motivated to work safely and securely. After completing the course, they will have sufficient knowledge to be able to participate in the installation, inspection and maintenance of Ex-equipment in a safe manner.
Klasseromskurs

Exi basic

Exi Basic is a course for personnel who will work with intrinsically safe systems. The course is based on theory and practical exercises and gives a thorough introduction to basic Exi philosophy, as well as related regulations. Our goal is to make sure your employees are motivated to work safely and securely so that design, installation and troubleshooting are carried out according to current standards.
Klasseromskurs, Bedriftsintern

FSE Lavspenning Quick Qualify

Topics covered: - Understand what requirements are set for those whom are to work on or by electrical installations. - Specific requirements set out in the FSE-regulation. - Know which authority governs operations offshore. - Routines for marking and cordoning off areas. - Requirements for how to organize the work and relevant competency. - Safety philosophy - Accident statistics related to work on electric installations. - Understand the general principles of protection, type specific protection and marking. - Understand the risks related to rescue in live installations. - Understand the importance of reporting accidents and incidents. - First aid in case of accidents. - Alarm procedures in case of accidents. The training must be repeated every year.
Klasseromskurs, Bedriftsintern

FSE Lavspenning

Topics covered: - Understand what requirements are set for those whom are to work on or by electrical installations. - Specific requirements set out in the FSE-regulation. - Know which authority governs operations offshore. - Routines for marking and cordoning off areas. - Requirements for how to organize the work and relevant competency. - Safety philosophy - Accident statistics related to work on electric installations. - Understand the general principles of protection, type specific protection and marking. - Understand the risks related to rescue in live installations. - Understand the importance of reporting accidents and incidents. - First aid in case of accidents. - Alarm procedures in case of accidents. The training must be repeated every year. FSE regulation on Norwegian Continental Shelf English, Norwegian
Bedriftsintern, Klasseromskurs

FSE lav og høyspenning

FSE høy og lavspenning med førstehjelp dekker kompetanse kravene som stilles i FSEforskriftene. Kurset gir en innføring i relevant lovgivning og særregler som gjelder ved arbeid på høyspenningsanlegg offshore. I tillegg behandles sikkerhetsfilosofi, skadetyper forårsaket av elektrisitet og behandling. Også riktig personlig verneutstyr behandles.
E-læring, Bedriftsintern

FSE Høy – og lavspenning Quick Qualify

Designing a course specifically based on your feedback to our questions, this course is the most efficient training available. In addition to filling in any gaps in FSE competence, some key areas must be repeated every year.